• Çankırı
    +C

Haberler


19
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizce , Borsamıza İlgide 19.02.2018 tarih ve 3011 sayılı  yazıda, İran İslam
Cumhuriyeti Gillistan Vilayeti Uluslararası Fuarlar Şirketi tarafın düzenlenen 7. Çiçek, Bitki ve Endüstri Dalları, Park ve Açık Alan Mobilyaları ve Kentsel Hizmetler İhtisas Fuarı" ile "Birinci Bahçıvanlık, Sera, Bahçe Donanım ve Aletleri, İlaç Yapımında Kullanılan Bitkiler, Gübre, Tohum ve  Tarım !laçları Fuarı"nın 26 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında Gülistan Vilayeti'nde düzenleneceği  bildirilmektedir.
 Yazıda devamla, katılımcıların iki günlük konaklama ve Tahran Havaalanı'ndan Gorgan'a kadar ulaşım masrafları İranlı ev sahibi şirket  tarafindan karşılanacağı ifade edilmektedir. Söz konusu programlara katılmak  isteyenlerin detaylı bilgiye info@go!estanfair.com veya golestanfair@yahoo.com elektronik posta ile ulaşabilecekleri  belirtilmektedir.


 
Okunma Sayısı: 3634
Ziyaretçi Sayısı