• Çankırı
    +C

Haberler


25

 TOBB ÇankırıGenç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba Günü 10:00-16:00 saatleri arasında Çankırı Ticaret Borsası Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir. TOBB ÇankırıGenç Girişimciler Kurulu  İcra Komitesine, Çankırı Ticaret Borsası Genç Girişimciler Kurulu üyeleri arasından 7 asil 7 yedek üye seçilecektir. Seçimlerde oy kullanacak Çankırı Ticaret Borsası Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden oluşan seçmen listesi aşağıda yer almaktadır.

NOT: Seçmen Listesi TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemine Çankırı Ticaret Borsası tarafından bilgileri eksiksiz olarak girilmiş üyeler esas alınarak hazırlanmıştır.

 

       TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇMEN LİSTESİ

 

NO

ADI

SOYADI

ÜYE TİPİ

ODA/BORSA ADI

İL

İMZA

1

ÖZKAN

KARACA

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

2

SEDAT

SOYÇEKEN

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

3

ÖZGÜR

KARACA

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

4

AHMET

KAYTAN

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

5

BÜNYAMİN

ALANTOR

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

6

MURAT

AYDAŞ

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

7

UĞUR

KAYA

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

8

HACI

GÜLLE

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

9

OĞUZ

EŞER

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

10

SALİH

KAYTAN

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

11

HAKAN

KOÇ

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

12

SERKAN

KEÇE

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

13

SERDAR

AKÇAKAYA

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

14

RIFAT

KARAKUŞ

Genç

ÇANKIRI TİCARET BORSASI

ÇANKIRI

 

 

 


 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SEÇMEN LİSTELERİNİN YAYIMLANMASI VE LİSTELERE İTİRAZ

1-Seçmen listelerinin yayımlandığı gün itibariyle iki işgünü içerisinde söz konusu listelere ilişkin yapılacak itirazlar, Çankırı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve en geç iki işgünü içerisinde karara bağlanır ve bu kararlar Çankırı Ticaret Borsası’nın ilan yerlerinde asılmak suretiyle duyurulur. Bu kararlara ilan tarihinden itibaren iki işgünü içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulunun vereceği karar kesindir.

İL İCRA KURULU ADAYLIK BAŞVURUSU

1-Seçmen listesinde yer alan İl Kurulu üyelerinden, İl İcra Komitesi üyesi adayı olmak isteyenler, 11 Şubat 2019 tarihinden 22 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar Çankırı Ticaret Borsasına, bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile başvuracaktır. Çankırı Ticaret Borsası tarafından, aday olabilme şartlarını taşıyan adaylara ilişkin gerekli bilgileri içeren liste 25 Şubat 2019 pazartesi günü mesai başlangıç saatinden itibaren Çankırı Ticaret Borsası hizmet binasında yer alan ilan yerlerinde asılmak ve Çankırı Ticaret Borsası internet sitesinde yayımlanmak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edilecektir.

OY VERME İŞLEMİ

1-Oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır.

2- Oylar, oy verenin kimliğinin Oda/Borsa veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

3- Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde seçimi yapacak Oda/Borsanın mührü bulunan ve oy verme sırasında verilecek tek tip zarflara konulması suretiyle kullanılır

4- İl İcra Komitesi üyeliği seçimi için doldurulacak oy pusulalarına oy kullanan kişi tarafından asıl ve yedek üye olarak seçilmek istenen adayların isimleri ayrı ayrı belirtilir.

5-Oy Pusulasında aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.

6-Seçimde sadece seçmen listesinde ismi bulunan kişi oy kullanabilecek olup vekaleten oy kullanılması mümkün değildir.

İL İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZLARIN İNCELENMESİ

1- İl İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür.  

2- İl İcra Komitesi üyeliği seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Çankırı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. Çankırı Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir.

3- İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından sonraki gün, kesin sonuçlar seçim yerinde asılmak ve Çankırı Ticaret Borsası internet sitesinde yayımlanmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilecektir.

Okunma Sayısı: 1064
Ziyaretçi Sayısı