• Çankırı
    +C

Haberler


01

   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdindeki girişimleri neticesinde, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyar TL ‘den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin sonunun 30.09.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihe kadar uzatılması karar verilmiştir.07.09.2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan karar ekte yer almaktadır.

Konu ve bilgi üyelerimize duyurulur.

 

   Saygılarımızla,

   Çankırı Ticaret Borsası

 

Okunma Sayısı: 506
Ziyaretçi Sayısı