• Çankırı
    +C

Haberler


10

9 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31003

YÖNETMELİK

                   SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDAN

 

TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmelik ile Yurt içinde Taşımacılık Yapan ve Takograf Kullanılması zorunlu olan Araçların 2008 Model ve sonrası araçların 10/07/2020 Tarihine kadar Dijital Takograf ile değiştirilmesi zorunlu olacağı Bildirilmektedir.

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 2008 ve sonrası model araçlar, 10/7/2020 tarihine kadar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

                        TÜM ÜYELERİMİZİN BİLGİLERİNE SUNULUR

 

 

Okunma Sayısı: 626
Ziyaretçi Sayısı